Groei Marketing voor de tuinbouw en sierteelt
Marketing expert voor de tuinbouw en sierteelt
Groei Marketing voor de tuinbouw en sierteelt
Marketing expert voor de tuinbouw en sierteelt
Groei Marketing voor de tuinbouw en sierteelt
Marketing expert voor de tuinbouw en sierteelt

Privacyverklaring

Concept FactoryVeemarktkade 85222 AE, 's-HertogenboschThe Netherlandswww.conceptfactory.euinfo@conceptfactory.eu Kamer van Koophandel 51896702 Persoonlijke gegevens die we verwerken Privacy Concept Factory neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de gegevens die u aan ons hebt verstrekt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Deze privacyverklaring geeft u een duidelijk overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Concept Factory in dit verband een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken• Van u als websitebezoeker• Naam• E-mail• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt wanneer u contact met ons opneemt• Locatie gegevens• Gegevens over uw activiteiten op onze website• IP-adres• Internetbrowser en apparaattype Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Minderjarig. Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met uitzondering van schriftelijke toestemming van ouders of voogden. Concept Factory kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Neem contact met ons op als u vermoedt dat er iets mis is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder bovengenoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@conceptfactory.eu. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen. Waarom en hoe lang we gegevens nodig hebbenConcept Factory verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:• U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;• Om u aanvullend te kunnen e-mailen met informatie over hetzelfde onderwerp waarvoor u een contactformulier heeft ingevuld;• Om u aangevraagde informatie te sturen naar aanleiding van een contactformulier en tenslotte;• Uw gedrag op de website te analyseren om onze website te verbeteren en aan te passen aan uw voorkeuren. Bewaartermijnen Concept Factory bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u informatie wilt over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval kunt u contact met ons opnemen via: info@conceptfactory.eu Verwerking door derden Afgezien van eventuele cookies die door ons worden gebruikt, zoals uiteengezet in onze cookieverklaring, worden de gegevens die wij van u op deze website verwerken niet door derden verwerkt.Uw websitebezoek in kaart brengen Cookies Concept Factory maakt gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten:• Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; uw voorkeuren kunnen bijvoorbeeld worden onthouden. Ook kunnen we hiermee onze website en onze diensten via de website optimaliseren.• Analytische cookies van derde partijen: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies worden geplaatst bij het gebruik van analytische dienstverleners, zoals Google Analytics of Mailchimp (afhankelijk van het type website).• Tracking cookies: Deze cookies worden geplaatst door een derde partij. Door het uitlezen van de cookies herkent de adverteerder u wanneer u een site bezoekt waar hij ook bij betrokken is. Als u verder surft, kunnen er gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook u surfgedrag bijhouden, waardoor deze partijen een zeer specifiek profiel kunnen opbouwen. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat het om persoonsgegevens gaat. Wat als u niet van cookies houdt Uw cookie-instellingen worden door u ingesteld wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. Alle niet-functionele cookies kunnen per categorie worden geweigerd. Het plaatsen van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling van u als bezoeker. U kunt uw instellingen op elk gewenst moment wijzigen via onze website. Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen Uw rechten U heeft het recht om:• uw persoonsgegevens in te zien;• correctie van gegevens aan te vragen;• minder gegevens door ons te laten verwerken;• verwijdering van uw gegevens aan te vragen;• uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;• een klacht indienen zoals verder beschreven in artikel 8. Als u vragen of opmerkingen hebt over de gegevensverwerking door Concept Factory, stuur dan een verzoek naar info@conceptfactory.eu. Concept Factory wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom verzoeken wij u vriendelijk een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering. Om uw privacy te beschermen verzoekt Concept Factory u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Concept Factory zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klacht Interne behandeling Als u klachten hebt over de wijze waarop (persoons)gegevens worden verwerkt, helpt Concept Factory u graag om deze in onderling overleg op te lossen. Richt uw klacht in eerste instantie aan info@conceptfactory.eu. Autoriteit Persoonsgegevens Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens Beveiliging van communicatie door SSL - encryptie SSL Om u als bezoeker van de website te beschermen, maakt Concept Factory gebruik van veilige encryptietechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden u persoonsgegevens versleuteld gebruikt op onze site (dus niet zichtbaar voor derden). U kunt er dus zeker van zijn dat uw gegevens alleen zichtbaar zijn voor u en onze server. Hoe herkennen jullie beveiliging? In alle delen van onze site waar u gegevens worden gebruikt, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken we SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u zich in een versleuteld gedeelte van onze site bevindt, ziet u rechtsonder of linksboven in uw browser een slotsymbool verschijnen. Daarnaast verandert de URL van http:// in https://, wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is. Beveiliging en versie We nemen het serieus Concept Factory neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@conceptfactory.eu. Versie De huidige versie is 20200612 Vragen Als u opmerkingen hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring of algemene vragen over de AVG, neem dan contact met ons op via info@conceptfactory.eu.

Concept Factory marketingbureau logo

Het groeimarketingbureau in de tuinbouw

voor: veredelaar, vermeerderaar, kweker, teler, handel, retail, toeleverancier, brancheorganisaties, collectieven

De Gruyter fabriekVeemarktkade 8 - Kade M5222 AE  ’s-HertogenboschT +31 (0)73 3030070info@conceptfactory.eu

IBAN: NL 06RABO0148985254Swiftcode: RABONL2UBTW: NL8502.17945.B01KVK: 51896702Algemene voorwaarden (pdf)